Yhteiskunnan tärkeys vammaisten näkökulmasta

Kuvassa on vihreä maapallo, jonka ympärillä seisoo ihmisiä käsi kädessä

 Kirjoituksellani haluan tuoda esiin sitä, miten vammaiset ihmiset yhteiskunnassa pitäisi ottaa huomioon omana itsenään.

Olisi tärkeää, että yhteiskunnallisista asioista päättävät henkilöt kohtaisivat asiakkaan juuri sellaisena kuin on ja ottaisivat asiakaan huomioon palvelutilanteissa, koska asiakas on se, joka tietää ja määrittää parhaiten mitä ja minkälaista apua tarvitsee.

Vammaispalvelulaki mahdollistaa vammaisille itsenäisen ja turvallisen elämän.

Tasa-arvoisuus on kaikkia ihmisiä koskeva asia.   Muistetaan, että jokainen on erilainen, joten olisi erityisen tärkeää, että ihminen otetaan huomioon omana itsenään ja kuunneltaisiin hänen toiveitaan ja tarpeitaan.

On olemassa vaikeavammaisia, jotka eivät pysty kertomaan, miltä heistä tuntuu. He tarvitsevat toisen ihmisen apua selvitäkseen päivittäisistä toiminnoistaan. Sosiaalisissa tilanteissa he tarvitsevat apua kommunikaatiokansion kanssa.  Myös heillä on oikeus kertoa omista tunteistaan.

On olemassa eri tahoja, jotka päättävät yhteiskunnallisista asioista. Urakoitsijat rakennuttavat ei-esteettömiä tiloja, johon ei pääse pyörätuolilla.  

Jokainen vammainen tulisi ottaa huomioon yksilönä, jotta me vammaiset saataisiin tuoda asiat esille niin kuin asiat ovat. Jos palvelutilanteissa ilmenee ongelmia, niihin pitää voida puuttua ja asiasta täytyy kertoa eteenpäin.

Vammaisten opiskelu

Kuvassa on Tyttö, jolla on käsi otsalla ja Hän lukee englannin kielistä kirjaa..

Vammaiset pystyvät opiskelemaan ihan normaalisti.

 On olemassa vammaisia, jotka tarvitsevat fyysistä apua opiskelussa. Heillä voi olla koulussa mukana henkilökohtainen avustaja, jonka voi hakea vammaispalvelusta.

 Vammaiset henkilöt ja erityistä tukea tarvitsevat voivat opiskella ihan samoilla perusteilla kuin muutkin. Vamma ei ole este opiskelulle.  

Alle 20-vuotias voi hakea Kelan maksamaa nuoren kuntoutusrahaa. Jos Kela hylkää nuoren kuntoutusrahahakemuksen, nuori voidaan siirtää työkyvyttömyyseläkkeelle, jos Kela katsoo, että nuori on vammansa takia työkyvytön. Kela tekee päätöksen. työkyvyttömyydestä.

On tärkeää, että koulussa huomioitaisiin esteettömyys ja tuen tarpeet.  Kaikki ihmiset ovat erilaisia ja niin myös vammaiset, joiden vammat ovat erilaisia. Minun opiskeluni on ollut haasteellista, koska tarvitsen tukea matematiikassa. Minulla on vaikeuksia hahmottaa sitä.

Kielet ovat olleet vaikeita oppia, Kuten esimerkiksi englanti, koska siinä kielessä lausutaan ja kirjotetaan ihan eri tavalla, verrattuna suomen kieleen.

Opiskelen tällä hetkellä lähihoitajaksi Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Nyt olen etäopiskelussa. On ollut vaikeaa pysyä perässä, koska opetus tahti on ollut joskus liian nopea, mutta hyvin olen silti pärjännyt. En ole tarvinnut erityisopetusta, vaikka sitä on mahdollista saada, jos tuntuu että on liian vaikeaa opiskella isossa ryhmässä. Erityisopetusta on mahdollista saada yksittäiseen aineeseen tai enemmän oman tarpeen mukaan.

Lähde: https://www.invalidiliitto.fi/tietoatyo-opiskelu-ja-yrittajyys/opiskelu

teksti: Emilia Engman