Kehitysvammaisen kohtaaminen ja hoitajamitoituksen parantaminen

uvassa on neljä rakennustyömaalaista, joista yksi on pyörätuolissa.

Haluamme kirjoituksessamme tuoda esiin kehitysvammaisten kohtaamista ja hoitajamitoituksen parannusehdotuksia.

On olemassa erilaisia Kehitysvamman tasoja. Ne ovat: lievä, keskivaikea ja vaikea.

Lievä kehitysvammainen pystyy kertomaan omasta hoidon tarpeesta ja noudattaa normaalia päivärytmiä melko itsenäisesti. 

Erityisesti keskivaikeilla ja vaikeilla kehitysvammaisilla voi olla haasteita kertoa omasta hoidon tarpeesta ja noudattaa normaalia päivärytmiä.  Keskivaikean haasteet voivat olla esimerkiksi jatkuva tuen tarve ja ohjaus päivittäisissä toiminnoissa ja päivärytmissä.

Vaikeilla esimerkiksi CP-vamma eli liikuntavamma tai puhevamma, joiden takia he tarvitsevat fyysistä apua päivittäisissä toiminnoissa.

Olemme sitä mieltä, että nämä asiat pitäisi korjata:

Kehitysvammaisen yksilön ohjausta ja hoitajamitoitusta tulisi parantaa siten, että hoitajia on riittävästi asukkaita kohden. Jokaisella on yksilölliset tarpeet ja toiveet.  Huomioon tulee ottaa asukas ja asukkaan omaiset.  Hoito- ja turvallisuussuunnitelmaa tulee noudattaa niin, että asukkaat tuntevat olonsa turvalliseksi ja tulevat kuulluksi. Olisi hyvä, että asukas kohdataan omana itsenään. Koulutuksessa pitäisi opettaa sitä, miten toimia kehitysvammaisen kanssa.­­­ Yleisen koulutuksen voisi järjestää sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa ja työpaikoilla.  

Suomen perus- ja lähihoitajien liitto Super toteutti vammaispalvelutyössä toimiville jäsenille sähköisen kyselyn keväällä 2019.  

41 % vastaajista kokee, ettei heidän työpaikallaan ole riittävästi koulutettuja hoitajia.

Kyselyn teot ja syyt. Lainattiin Super liiton sivuilta.

Mitä tehtiin ja miksi?

“Työskentely vammaistyössä edellyttää vahvaa ammattitaitoa ja etiikkaa sekä rohkeutta käyttää omaa persoonaa työvälineenä. SuPeriin tulleiden yhteydenottojen sekä aiempien selvitysten perusteella on käynyt ilmi, että nykyisillä resursseilla vammaistyössä ei aina ole mahdollista tuottaa laadukasta palvelua asiakkaille ja taata turvallisia työskentely olosuhteita työntekijöille.

SuPer haluaa nostaa vammaistyön arvostusta sekä tuoda esiin osaamisalan epäkohtia ‘’.

Haluamme olla mukana edistämässä sitä, miten kehitysvammaisia ja vammaisia kohdataan yleisellä tasolla.

Lähde: SuPer vammaispalvelutyössä – SuPer (superliitto.fi)

Kirjoittajat: Essi-Maria Heikura ja Isabella Hietala